ఉభ‌య గోదావ‌రి జిల్లావాసుల వార్త‌లు, విశేషాల స‌మాహారం

ఉభ‌య గోదావ‌రి జిల్లావాసుల వార్త‌లు, విశేషాల స‌మాహారం

Wednesday, June 2, 2010

light in poor houses

ఒక చక్కటి ప్రేరణ.. హైదరాబాద్ కు చెందిన ఒక ప్రొఫెసర్ సౌర శక్తి తో పని చేసే విద్యుత్ దీపాలు తయారు చేస్తున్నారు. స్కూలు పిల్లలకు ఉపయోగ పడేట్లుగా కొన్ని లైట్లు తయారు చేశారు. కానీ వీటిని పేద పిల్లలకు ఉచితంగా అందించెందుకు కొందరు వ్యక్తుల సాయం అవసరం ఉంది. దీనికి మనం ఎమైన ముందడుగు వేయగలమ అని ఆలోచించండి. his email id is.. ranga@thrive.in